TelePublicity

Belang van een domeinnaam
In de virtuele wereld die internet heet, draait het om bereikbaarheid. Een herkenbare domeinnaam is een effectieve manier om uw bedrijf of uw producten en diensten onder de aandacht te brengen van een wereldwijd publiek.

Domeinnamen worden vaak vergeleken met onroerend goed. Immers, net als grond worden ze steeds schaarser. De waarde van onroerend goed wordt bepaald door de locatie. Op internet bestaan er echter geen fysieke locaties. Internet is opgebouwd uit sites die door middel van thuiscomputers, mobile devices, maar ook steeds vaker via de TV in de huiskamer, zijn te bezoeken. Voor de eigenaar van een site is het van groot belang dat de websurfer bereid is zijn site te bezoeken. Juist, die bereidheid wordt mede bepaald door de kwaliteit van de domeinnaam. In bijna elk land van de wereld voltrekt de aanvraag en registratie van domeinnamen zich in een rap tempo.

In Nederland worden elke maand duizenden .nl-domeinnamen geregistreerd, de Amerikaanse autoriteiten registreren per maand meer dan honderdduizend .com-domeinen. De verwachting is dat het aantal toplevel-domeinen op niet al te lange termijn zal worden uitgebreid. Denk hierbij aan nieuwe extensies zoals .shop of .mobile. Eind 2005 zijn reeds .eu-domeinnamen vrijgeven voor gebruik. Experts verwachten niet dat deze ontwikkelingen de waarde van .nl of .com-domeinen zullen aantasten. Integendeel, de waarde van de oudere domeinnamen zou juist verder toenemen doordat zij exclusiever worden. Denk opnieuw aan de onroerendgoedmarkt waar huizen en kantoren in binnensteden steeds exclusiever en duurder worden, terwijl buitenwijken blijven doorgroeien.

Waarde van een domeinnaam
Het aantal mogelijke domeinnamen is feitelijk oneindig. Toch wordt er vaak erg veel geld betaald voor bepaalde domeinnamen. Een aantal factoren bepaald in grote mate de waarde van een domeinnaam. Hoe gemakkelijk is de naam te onthouden en is hoe statusgevoelig is de naam? Met een herkenbaar e-mailadres maakt u een eerste indruk die bij blijft.

Hoe minder karakters een domeinnaam bevat, hoe makkelijker deze is te onthouden. Dit verhoogt direct de marktwaarde van een domeinnaam. Ligt er in de naam een zakelijke mogelijkheid besloten? Maakt de naam nieuwsgierig? Wekt de naam surflust op? Voldoet de naam aan een elementaire behoefte? Hoe groot is het vermogen om verkeer naar de site te genereren? Bedenk waarom loans.com, cars.com, business.com tot de duurste domeinnamen van de wereld behoren omdat het eenvoudig te onthouden domeinnamen zijn die de gebruiker onmiddellijk vertellen wat er te halen valt.

Hoe exclusief is het toplevel? In de echte wereld wil iedereen in het duurste deel van het land wonen, in cyberspace wil iedereen in de .com-wijk wonen. De waarde van een .net of .org-toplevel is ongeveer 60 tot 80 procent minder vergeleken bij een .com-domein. Alleen met dotcom laat u zien dat u echt serieus bent met internet: U was er immers vroeg genoeg bij om een .com-domein te registreren. Veel internetbedrijven hebben hun naam veranderd, alleen om een .com registratie te kunnen verkrijgen.

Overigens geldt het bovenstaande niet voor sites die zich louter op Nederland willen richten. Wat een .com-domein is voor Amerika en de internationale wereld, is het .nl-domein voor Nederland. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat internetsurfers na enige tijd vooral gebruik maken van herkenbare sites in hun eigen taal.